Jazyková verze
Přejít to

EasyFix je profesionální výpočetní program, který slouží pro projektování kotvení s použitím řešení značky Rawlplug. Spojuje v sobě intuitivní obsluhu se širokým rozsahem konfigurací tvarů připevňovaných prvků, jejich rozmístění a počtu. EasyFix má důvěru projektantů a zhotovitelů, což z něj činí jednu z nejoblíbenějších a nejraději používaných výpočetních aplikací ve stavebním oboru.

Funkcionality EasyFix jsou projektovány a podporovány experty Rawlplug. Čerpají z mnohaletých zkušeností výrobce v oblasti výroby mechanických a lepených kotev a znalostí tří výzkumně vývojových středisek. Výsledky výpočtů programu se zakládají na směrnicích EADs (European Assessment Documents – dříve ETAG) zpracovaných European Organisation for Technical Approvals (EOTA), díky čemuž EasyFix zaručuje bezpečnost a úspěch každé investice.

Základní verzi aplikace EasyFix je možno stáhnout i nainstalovat bezplatně. Poskytujeme také rozšířenou variantu EasyFix Pro – dostupnou bez poplatků po registraci jako uživatel programu.


EasyFix je k dispozici v desktopové verzi a funguje v systémech Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/2008/7/8 v 32bitových a 64bitových verzích. Má tyto jazykové verze: anglickou, českou, dánskou, francouzskou, německou, norskou, polskou, portugalskou, ruskou a švédskou.

 • Kalkulačka spotřeby pryskyřice obsahujeobsahuje
 • Výpočty kotev v betonovém podloží obsahujeobsahuje
 • Distanční kotvení obsahujeobsahuje
 • Filtrování výsledků obsahujeobsahuje
 • Výpočty minimální tloušťky desky obsahuje
 • Optimalizace volby kotev obsahuje
 • Výpočty kotvení bezpečnostního zábradlí obsahuje
 • Volba počtu spojek pro ploché střechy obsahuje
 • Volba spojek ve zděných podložích obsahuje
 • Optimalizace spojek pro kotvení izolace na fasádách obsahuje
 • Hluboké kotvení armovacích tyčí obsahuje

Soupis změn v softwaru:

Easy Fix Pro 3.2.05
 • nový modul FASÁDY- kalkulátor pro optimální výpočet talířových hmoždinek pro cihlový a betonový podklad v systémech ETICS zapsaných v ETAG 004. Výpočty jsou prováděny dle ETAG 004 a normy zatížení větrem EN 1991-1-4
 • další skupina ocelových kotev
 • upevnění dřevěných prvků do dřeva
 • certifikáty a technické listy ve Francouzském jazyce
 • úpravy v instalaci a zvýšení přesnosti výpočtů
Easy Fix Pro 3.1.17
 • schopnost definovat pravoúhlé a kruhové systémy s libovolným množstvím kotev,
 • nový instalační program, plně přizpůsobený pro práci s operačním  systémem Windows.
Easy Fix Pro 3.0.0
 • modul zábradlí,
 • výkres 3D,
 • výpočet minimální tloušťky připevňovaného plechu,
 • grafické umístění na výtisku průběhu neutrální osy,
 • doplnění v databázi profilů,
 • optimalizace (výpočty pro všechny kotvy, nejen pro jednu zvolenou),
 • demoverze programu Roofix,
 • možnost volby jazyka výtisku jiného než je používaný v programu.
Easy Fix 2.5.15
 • další skupina ocelových kotev
 • certifikáty a technické listy ve Francouzském jazyce
 • úpravy v instalaci a zvýšení přesnosti výpočtů
Easy Fix 2.4.0
 • kalkulačka pryskyřic,
 • vylepšení profilů (náhled při volbě profilu, profil FL*2),
 • opravené výpočty,
 • informace o změnách v jednotlivých verzích,
 • obsluha jazyků: ruský, francouzský, portugalský, český.
Easy Fix 2.0.0
 • výpočty výztuh,
 • technická dokumentace kotev (technické schválení, technický list, výkres),
 • možnost změny jednotek v programu,
 • uložení stavu práce v souboru,
 • výtisk do formátu PDF,
 • obsluha jazyků: polský, dánský, norský, švédský, ruský,
 • editovatelné parametry:

   - vlastnosti a rozměr betonu,
   - tvar a rozměr desky,
   - rozložení a druh kotev,
   - síla a moment,
   - profily.

 

Registrace

EasyFix Pro je rozšířená verze známého a doporučovaného ve stavebnictví programu pro výpočet kotvení značky Rawlplug. S jeho použitím je možno operativně připravit pokročilý projekt systémů kotvení pro každou investici.

Aplikace je k dispozici bezplatně. Pro její stažení a nainstalování se stačí zaregistrovat jako uživatel pomocí níže uvedeného formuláře:

* Povinné políčko.

Techničtí poradci

Pokud máte otázky týkající se programu EasyFix nebo EasyFix Pro, kontaktujte přímo naše technické poradce emailem easyfix@rawlplug.com. Níže můžete najít kontakt na naše regionální technické poradce.

Můžete také využít expertní podporu při projektování kotvení během stavebních prací. Ceníme si důvěru, jakou se těší řešení Rawlplug, proto nepožadujeme poplatky za konzultace s technickými poradci – bez ohledu na rozsah prováděné investice.

Česká republika
 • tel. + 420 602 406 132

www.rawlplug.cz

Polsko

www.koelnerpolska.pl

Velká Británie
 • tel. +44 777 588 7106
 • Tech Support +44 (0) 844 800 3320

www.rawlplug.co.uk

Francie

www.rawlplug.fr

Stahování softwaru

Zahájeno stahování souboru.
Se soubor nestahuje automaticky, klikněte na odkaz níže:

Stáhnout
189 MB | Win 26 min při 1Mb/s 272 MB | Win 38 min při 1Mb/s
Jazykové verze: angličtina, dánština, francouzština, norština, polština, portugalština, ruština, švédština.