Wersja językowa
Przejdź do

EasyFix jest profesjonalnym programem obliczeniowym służącym do projektowania zamocowań z wykorzystaniem rozwiązań marki Rawlplug. Łączy w sobie intuicyjną obsługę z szerokim zakresem konfiguracji kształtów mocowanych elementów, ich rozmieszczenia i ilości. EasyFix cieszy się zaufaniem projektantów i wykonawców, co czyni go jedną z najpopularniejszych oraz najchętniej stosowanych aplikacji obliczeniowych w branży budowlanej.

Funkcjonalności EasyFix są projektowane i wspierane przez ekspertów Rawlplug. Czerpią z wieloletniego doświadczenia producenta w zakresie wytwarzania kotew mechanicznych i wklejanych oraz wiedzy trzech centrów badawczo-rozwojowych. Wyniki obliczeń programu oparte są o wytyczne ETAG European Organisation for Technical Approvals (EOTA), dlatego EasyFix gwarantuje bezpieczeństwo i sukces każdej inwestycji.

Podstawową wersję aplikacji EasyFix można pobrać i zainstalować bezpłatnie. Udostępniamy także rozbudowany wariant EasyFix Pro – dostępny bez opłat po zarejestrowaniu jako użytkownik programu.

EasyFix Pro view
EasyFix dostępny jest w wersji desktopowej i działa w systemach Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/2008/7/8 w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych.
Posiada tłumaczenia na język: angielski, czeski, duński, francuski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki.

 • Kalkulator zużycia żywicy dostępnedostępne
 • Obliczenia kotew w podłożu betonowym dostępnedostępne
 • Mocowania dystansowe dostępnedostępne
 • Filtrowanie wyników dostępnedostępne
 • Obliczenia minimalnej grubości płyty dostępne
 • Optymalizacja doboru kotew dostępne
 • Obliczenia zamocowań barier zabezpieczających dostępne
 • Dobór ilości łączników dla dachów płaskich dostępne
 • Dobór łączników w podłożach murowych dostępne
 • Optymalizacja łączników do mocowania izolacji na fasadach dostępne
 • Głębokie kotwienie prętów zbrojeniowych dostępne

Lista zmian w oprogramowaniu:

Easy Fix Pro 3.3.27
 • dodatkowe sortowanie produktów zgodnie z regionem w module BETON,
 • ulepszenie sortowanie produktów na wydruku w module DACH,
 • korekta błędu funkcjonalnego.
Easy Fix Pro 3.3.26
 • powiązanie kotew chemicznych z biblioteką BIM RAWLPLUG.
Easy Fix Pro 3.3.25
 • poprawa błędu filtrowania wyników w module BETON,
 • uwzględnienie grubości papy w obliczeniach długości łącznika w module DACH.
Easy Fix Pro 3.3.24
 • moduł DACH - dodatkowe opcje,
 • moduł DACH - aktualizacja danych,
 • moduł FASADA - dodatkowe opcje,
 • moduł FASADA - aktualizacja danych,
 • moduł BETON - nowe układy kotew,
 • moduł BETON - aktualizacja obliczeń przy 4 krawędziach,
 • eliminacja błędów systemowych.
Easy Fix Pro 3.3.22
 • usunięcie błędu zakresu wysokości w module FASADA.
Easy Fix Pro 3.3.20
 • aktualizacja danych wiatrowych dla Słowacji.
Easy Fix Pro 3.3.19
 • usunięcie błędu wydajności.
Easy Fix Pro 3.3.18
 • usunięcie błędu wyboru w module dach,
 • usunięcie błędu zapisu i odczytu plików,
 • aktualizacja w module rozkładu sił,
 • zwiększenie zakresu wprowadzanych wartości sił.
Easy Fix Pro 3.3.17
 • poprawa błędu wydruku w Kalkulatorze zużycia żywicy,
 • poprawa zaokrąglania w obliczaniu βV4.
Easy Fix Pro 3.3.15
 • obciążenia ogniowe i sejsmiczne,
 • aktualizacja bazy danych.
Easy Fix Pro 3.3.11
 • dodanie Francji do modułów DACH i FASADA,
 • korekty na wydruku z modułów: FASADA, DACH,
 • korekta danych dla regionu Rosja w modułach: FASADA, DACH,
 • dodanie przycisku OPTYMALIZACJA w module BALUSTRADA,
 • dodanie widoku osi obojętnej,
 • korekta w module rozkładu sił.
Easy Fix Pro 3.3.10
 • dostosowanie algorytmu rozkładu sił do wymogów nowej normy europejskiej EN 1992-4.
Easy Fix Pro 3.3.9
 • Wyeliminowanie błędu rozkładu sił.
Easy Fix Pro 3.3.7
 • aktualizacja i rozbudowa funkcji w module FASADA,
 • aktualizacja i rozbudowa funkcji w module DACH,
 • aktualizacja i rozbudowa funkcji w module BETON,
 • aktualizacja i rozbudowa funkcji w module BALUSTRADA.
Easy Fix Pro 3.3.6
 • nowa baza danych,
 • korekty błędów wydruku,
 • korekta obliczania minimalnej grubości betonu.
Easy Fix Pro 3.3.5
 • bezpośrednie połączenie z biblioteką techniczną RAWLPLUG,
 • bezpośrednie połączenie z biblioteką rysunków BIM.RAWLPLUG,
 • wprowadzenie dodatkowych udogodnień w module DACHY,
 • aktualizacja bazy produktów,
 • zmiany w szablonie wydruku,
 • dodanie nowych języków obsługi: niemiecki i hiszpański,
 • eliminacja błędów zapisu i odczytu danych.
Easy Fix Pro 3.3.1
 • wprowadzenie modułu do obliczeń zbrojeń wklejanych,
 • wprowadzenie możliwości definiowania elementów mocowanych wystających poza krawędź podłoża.
Easy Fix Pro 3.2.65
 • aktualizacja obliczeń wiatrowych dla Rosji na podstawie СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
Easy Fix Pro 3.2.63
 • dodanie możliwości definiowania betony według fck,
 • korekty opisów w modułach Dachy i Fasady.
Easy Fix Pro 3.2.60
 • wprowadzenie obliczeń zgodnych z normą rosyjską СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия,
 • aktualizacja załącznika krajowego do normy wiatrowej EN 1991-1-4,
 • wprowadzania współczynnika ciśnienia wewnętrznego w module DACHY,
 • aktualizacja bazy produktów o łacznik R-TFIX-8S,
 • usprawnieniu zapisu i otwierania plików w module DACHY,
 • możliwości kopiowania istniejącego modułu (DACHY),
 • uzupełnienie wydruków o informacje oczekiwane przez klientów,
 • poprawa jakości wydruków.
Easy Fix Pro 3.2.59
 • zwiększenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków w module Fasady,
 • wprowadzenie okna informacyjnego przy obliczeniach grubości płyty,
 • korekta działania kalkulatora żywicy - zbrojenia.
Easy Fix Pro 3.2.57
 • aktualizacja słownika.
Easy Fix Pro 3.2.56
 • aktualizacja bazy danych RAD,
 • rozbudowa kalkulatora zużycia żywicy, dodanie możliwości wydruku,
 • zwiększenie zakresu wprowadzanych wymiarów,
 • zwiększenie dokładności obliczeń dla trzech lub więcej krawędzi,
 • nowe informacje na wydruku w module PŁYTA.
Easy Fix Pro 3.2.36
 • korekta błędu wprowadzania danych.
Easy Fix Pro 3.2.31
 • wprowadzono użytkownikowi możliwość wyboru danych produktowych,
 • wprowadzono dodatkowe filtry i kategorie użytkowe,
 • zdefiniowana zależność przy działaniu sił od krawędzi zgodnie z ETAG,
 • rozszerzona baza danych produktowych RAWLPLUG.
Easy Fix Pro 3.2.23
 • uzupełnione tłumaczenia w języku ukraińskim,
 • uzupełnione tłumaczenia w języku węgierskim,
 • uzupełnione tłumaczenia w języku czeskim.
Easy Fix Pro 3.2.09
 • aktualizacja Kalkulatora zużycia żywicy,
 • aktualizacja bazy produktów.
Easy Fix Pro 3.2.06
 • moduł FASADY,
 • łączniki tworzywowe FF1,
 • nowy materiał podstawy - drewno,
 • poprawa dokładności obliczeń.
Easy Fix Pro 3.2.05
 • nowy moduł Fasady – kalkulator optymalnego doboru łączników mechanicznych dla ścian z elementów murowych i betonowych w systemach ETICS opisanych w ETAG004. Obliczenia wykonywane są zgodnie z ETAG014 i normą wiatrową EN 1991-1-4,
 • dodatkowa grupa łączników tworzywowo-metalowych oraz mocowanie elementów drewnianych w module Płyta,
 • biblioteka aprobat i kart technicznych w języku francuskim,
 • poprawki w instalatorze oraz precyzji obliczeń.
Easy Fix Pro 3.1.17
 • definiowanie układów prostokątnych i okrągłych o dowolnej liczbie kotew,
 • nowy instalator programu w pełni przystosowany do współpracy z systemem operacyjnym Windows,
 • obsługa proxy,
 • przeprojektowanie okna startowego.
Easy Fix Pro 3.0.0
 • rysunek 3D,
 • obliczanie minimalnej grubości mocowanej blachy,
 • graficzne umieszczenie na wydruku przebiegu osi obojętnej,
 • uzupełnienia w bazie kształtowników,
 • optymalizacja (wyliczenia dla wszystkich kotew, nie tylko jednej wybranej),
 • wersja demonstracyjna programu Roofix,
 • możliwość wyboru języka wydruku innego niż używany w programie,
 • optymalizacja w module PŁYTA,
 • obliczanie grubości płyty w module PŁYTA,
 • nowy rysunek,
 • wybór języka wydruku,
 • obliczanie osi obojętnej,
 • moduł BALUSTRADA,
 • moduł DACHY.
Easy Fix 2.6.21
 • dodatkowe sortowanie produktów zgodnie z regionem w module BETON,
 • korekta błędu funkcjonalnego.
Easy Fix 2.6.20
 • powiązanie kotew chemicznych z biblioteką BIM RAWLPLUG.

 

Easy Fix 2.6.19
 • poprawa błędu filtrowania wyników w module BETON.
Easy Fix 2.6.18
 • moduł BETON - nowe układy kotew,
 • moduł BETON - aktualizacja obliczeń przy 4 krawędziach,
 • eliminacja błędów systemowych.
Easy Fix 2.6.16
 • usunięcie błędu wydajności.
Easy Fix 2.6.15
 • usunięcie błędu zapisu i odczytu plików,
 • aktualizacja w module rozkładu sił,
 • zwiększenie zakresu wprowadzanych wartości sił.
Easy Fix 2.6.14
 • poprawa błędu wydruku w Kalkulatorze zużycia żywicy,
 • poprawa zaokrąglania w obliczaniu βV4.
Easy Fix 2.6.12
 • aktualizacja bazy danych.
Easy Fix 2.6.11
 • dodanie widoku osi obojętnej,
 • korekta w module rozkładu sił.
Easy Fix 2.6.10
 • dostosowanie algorytmu rozkładu sił do wymogów nowej normy europejskiej EN 1992-4.
Easy Fix 2.6.9
 • wyeliminowanie błędu rozkładu sił.
Easy Fix 2.6.7
 • aktualizacja i rozbudowa funkcji w module BETON.
Easy Fix 2.6.6
 • nowa baza danych,
 • korekty błędów wydruku,
 • korekta obliczania minimalnej grubości betonu.
Easy Fix 2.6.5
 • bezpośrednie połączenie z biblioteką techniczną RAWLPLUG,
 • bezpośrednie połaczenie z biblioteką rysunków BIM.RAWLPLUG,
 • aktualizacja bazy produktów,
 • zmiany w szablonie wydruku,
 • dodanie nowych języków obsługi: niemiecki i hiszpański,
 • eliminacja błędów zapisu i odczytu danych.
Easy Fix 2.6.1
 • wprowadzenie możliwości definiowania elementów mocowanych wystających poza krawędź podłoża.
Easy Fix 2.5.34
 • dodanie możliwości definiowania betony według fck.
Easy Fix 2.5.32
 • uzupełnienie wydruków o informacje oczekiwane przez klientów,
 • poprawa jakości wydruków.
Easy Fix 2.5.31
 • korekta działania kalkulatora żywicy - zbrojenia.
Easy Fix 2.5.30
 • aktualizacja słownika.
Easy Fix 2.5.29
 • rozbudowa kalkulatora zuzycia żywicy, dodanie możliwości wydruku,
 • zwiększenie zakresu wprowadzanych wymiarów,
 • zwiększenie dokładności obliczeń dla trzech lub więcej krawędzi,
 • nowe informacje na wydruku w module PŁYTA.
Easy Fix 2.5.27
 • korekta błędu wprowadzania danych.
Easy Fix 2.5.23
 • wprowadzono dodatkowe filtry i kategorie użytkowe,
 • zdefiniowana zależność przy działaniu sił od krawędzi zgodnie z ETAG.
Easy Fix 2.5.21
 • uzupełnione tłumaczenia w języku ukraińskim,
 • uzupełnione tłumaczenia w języku węgierskim,
 • uzupełnione tłumaczenia w języku czeskim.
Easy Fix 2.5.16
 • aktualizacja Kalkulatora zużycia żywicy,
 • aktualizacja bazy produktów.
Easy Fix 2.5.15
 • dodatkowa grupa łączników tworzywowo-metalowych zgodna z ETAG 020 w podłożach betonowych w module Płyta,
 • biblioteka aprobat i kart technicznych w języku francuskim,
 • poprawki w instalatorze oraz precyzji obliczeń,
 • łączniki tworzywowe FF1.
Easy Fix 2.4.0
 • kalkulator żywic,
 • ulepszenia kształtowników (podgląd przy wyborze kształtownika, kształtownik FL*2),
 • poprawione obliczenia,
 • informacje o zmianach w poszczególnych wersjach,
 • obsługa języków: rosyjski, francuski, portugalski, czeski,
 • symbole kształtowników,
 • nowy kształtownik 2*FL.
Easy Fix 2.0.0
 • obliczenia wytężeń,
 • dokumentacja techniczna kotew (aprobata techniczna, karta techniczna, rysunek),
 • możliwość zmiany jednostek w programie,
 • zapis stanu pracy w pliku,
 • wydruk do formatu PDF,
 • obsługa języków: polski, duński, norweski, szwedzki, rosyjski,
 • edytowalne parametry:
  - właściwości i rozmiar betonu,

   - kształt i rozmiar płyty,
   - układ i rodzaj kotew,
   - siła i moment,
   - kształtowniki.

 

Rejestracja

EasyFix Pro jest rozbudowaną wersją znanego i polecanego w branży budowlanej programu do obliczania zamocowań marki Rawlplug. Z jego wykorzystaniem można sprawnie przygotować zaawansowany projekt systemów mocowań dla każdej inwestycji.

Aplikacja dostępna jest nieodpłatnie. Aby ją pobrać i zainstalować, wystarczy zrejestrować się jako użytkownik, korzystając z poniższego formularza:

* Pole wymagane.

Doradcy Techniczni

Masz pytania dotyczące programu EasyFix i EasyFix Pro?

Skontaktuj się z naszymi Doradcami Technicznymi drogą mailową, pisząc na easyfix@rawlplug.com. Dane kontaktowe Doradców Technicznych w poszczególnych regionach znajdziesz poniżej.

Możesz również skorzystać z eksperckiego wsparcia przy projektowaniu zamocowań w trakcie prac budowlanych. Doceniamy zaufanie, jakim cieszą się rozwiązania Rawlplug, dlatego nie pobieramy opłat za konsultacje z Doradcami Technicznymi – niezależnie od rozmiaru prowadzonej inwestycji.

Polska

www.koelnerpolska.pl

Wielka Brytania
 • tel. +44 777 588 7106
 • Tech Support +44 (0) 844 800 3320

www.rawlplug.co.uk

Francja

www.rawlplug.fr

Czechy
 • tel. + 420 602 406 132

www.rawlplug.cz

Pobieranie oprogramowania

Rozpoczęło się pobieranie pliku.
Jeśli plik nie pobiera się automatycznie, kliknij poniżej:

Pobierz
189 MB | Win 26 min przy 1Mb/s 272 MB | Win 38 min przy 1Mb/s
Wersje językowe: angielska, czeska, duńska, francuska, norweska, polska, portugalska, rosyjska, szwedzka.